Zoologie - Vladimír Zicháček

-5 %
Zoologie - Vladimír Zicháček
Kód9788071822912
AutorVladimír Zicháček
Druh sortimentuKniha
ISBN978-80-7182-291-2
Jazykčeština
Platnost akce2099-12-31
Počet stran510
Rok vydání2012
Šířka16,8 cm
Tloušťka3 cm
VazbaPevná bez přebalu matná
VydavatelOLOMOUC
Výška23,7 cm
Běžná cena s DPH480 Kč
Sleva24 Kč 5 %
Cena s DPH s DPH456 Kč
Dostupnost:
Skladem 1 ks
Kdy zboží obdržím Kdy zboží obdržím, pokud nyní objednám?
Aktualizovane vydani oblibene uaebnice, vychazejici z nejnovujńich poznatkU v oboru. Kromu systematickeho pfiehledu, morfologie, anatomie (u parazitick.ch druhU vaetnu Iivotnich cyklU) obsahuje mnoIstvi poznatkU z fyziologie, Iivotnich projevU a rozńifieni popsan.ch druhU, vaetnu zhodnoceni v.znamu pro alovuka. Jeji souaasti jsou rovnuI inovovane kapitoly z etologie a ekologie IivoaichU, fylogeneze organU a organov.ch soustav, ochrany a v.zkumu IivoaichU. Pfiinańi i detailni pfiehled nejnovujńi literatury a internetov.ch odkazU, doporuaen.ch zajemcUm k dalńimu studiu, pfiip. motivujicich k studentske odborne ainnosti nebo smyslupln.m volnoaasov.m aktivitam. MnoIstvim nazorn.ch aernobil.ch ilustraci a didakticky mimofiadnu hodnotn.ch barevn.ch pfiiloh potuńi kaIdeho milovnika pfiirody. Kniha je uraena studentUm a uaitelUm gymnazii a stfiednich ńkol s profilujicimi biologick.- mi obory. V partiich pfiesahujicich stfiedońkolske poIadavky neobyaejnu motivuje k samostatnemu studiu a k vlastni v.zkumne praci. Je rovnuI vhodna pro opakovani zoologie pfii vstupu na vysoke ńkoly s biologick.m zamufienim. Spolupraci s desitkami odbornikU z v.zkumu, vysok.ch ńkol i z praxe vzniklo dilo, jeI pfiinańi kompaktni informace a ktere mUIe velmi pfiiznivu ovlivnit uroveA zoologick.ch znalosti a ve vztahu k pfiirodu i budouci obaanske a profesni postoje stfiedońkolakU.
hodnocení CBDB: Hodnocení knihy
Komentáře ke knize